Information och kommunikation på helt ny nivå

Att äga häst är en underbar hobby och när hästen startar, och man får uppleva spänning och tävling, något av det roligaste som finns.
Av naturliga skäl startar dock inte en travhäst så ofta som vi hästägare skulle önska, och väntan från framförallt tiden för inkörning fram till första start kan för många upplevas som en evighet.
Skade- och träningsperioder är också vanligt förekommande och långa perioder utan tillfredsställande information eller engagerande uppdatering tror vi är en starkt bidragande orsak till det minskande intresset för denna fantastiska hobby som vi tyvärr ser idag.

Med Travappen i mobilen håller du dig uppdaterad och kan känna ett engagemang och glädje för din häst, även när hästen inte startar.

Oavsett om du ingår i ett andelsgäng med en hundradel, eller äger hela hästen själv, får du samma information och kan följa hästens utveckling. Dagsfärsk information riktad direkt till dig som ägare. Flera gånger i veckan!

För Travtränaren innebär Travappen en enorm konkurrensfördel. Vi tror det är ROLIGARE att äga en häst i ett stall som använder Travappen!
Den frigör telefontid och gör det enkelt att föra tränings-, tävlings- och veterinärjournaler med absolut minimal arbetsinsats från stallpersonalen.
Men framförallt hoppas vi den ger ökat intresse för hästägande i stort vilket alla parter i längden vinner på.